Na de overheidsmaatregelen van 23 maart j.l. heeft het bestuur na ruim overleg en in samenspraak met de klankbordgroep besloten de Lange Juni Cultuurmaand Texel niet in de huidige vorm door te laten gaan.

Het heeft geen pas om in dit stadium ondernemers en culturele evenementen te vragen financieel deel te nemen aan activiteiten die misschien geen doorgang kunnen vinden.
Als de huidige maatregelen tegen die tijd (juni) niet meer van toepassing zijn, kunnen culturele evenementen en/of ondernemers wel gebruik maken van (de agenda op) onze website,  nieuwsbrieven en social media. Hierbij kan men op onze steun en expertise rekenen.

De Lange Juni Cultuurmaand Texel gaat zich voorbereiden op een sterke comeback in 2021!

Voor nu wenst de organisatie iedereen sterkte en goede gezondheid in deze bijzondere tijden.

© 2012 - 2020 WEBJONGENS