Ton Kalle werkt  in zijn tijdelijke werkplaats aan de Bosrandweg 220 in De Koog aan beeld “De oude vuurtoren, een baken aan zee”.

ton kalle

Texel is het eerste eiland van een rij Waddeneilanden.
Texel staat als een baken voor de rest van de Waddeneilanden.
Dit vindt zijn historie in een sterke leemlaag vermengd met zwerfstenen.
Deze is hier gekomen in de ijstijden.
Door stroming van de zee zijn al de andere eilanden hierachter ontstaan.

Om dit te benadrukken maakt Ton Kalle een “vuurtoren” van zwerfstenen.
Een stapeling van deze eindmorenen waarvan de bovenste opengespleten,
alsof het licht, het vuur, erdoorheen kan stralen.

3 weken in juni 2019

De oude vuurtoren, een baken aan zee

Bosrandweg 220 in De Koog

www.tonkalle.nl

© 2012 - 2019 WEBJONGENS
Volg Lange Juni!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief